licenciado farmacia España comprar viagra con el precio bajo
 

Formació

L’àrea de formació i capacitació ha de respondre a les necessitats i les mancances que expressin els professionals i tècnics dels sistemes catalans de serveis socials i de serveis sociosanitaris, tot transferint els resultats de la recerca de cada àrea de recerca als plans formatius que s’elaborin.

Així mateix, la formació ha de ser un producte atractiu, interessant i innovador adreçat als professionals dels serveis socials i dels serveis sociosanitaris i alhora s’ha d’adaptar a les noves necessitats del sistema.

La formació que ofereix la Fundació Campus Arnau d’Escala es dissenya en base a tres models diferenciats:

Formació in company: adreçada a organitzacions segons les seves pròpies necessitats formatives i adaptades al format idoni per a cadascuna d’elles.

Formació oberta: dissenyada per la pròpia Fundació en funció de les temàtiques que es considera oportú tractar i oberta a tots els col·lectius interessats a participar-hi.

Capacitació: es tracta de programes formatius que promouen l’especialització dels participants dins els àmbits professionals relacionats amb l’activitat investigadora de la Fundació.

Si vols més informació sobre la programació d’activitats de formació i inscriure-t’hi, pots contactar amb la Secretaria de la Fundació:

Tel. 972 10 42 15
E-mail: secretaria@campusarnau.org

Responsable Secretaria: Tatiana Planellas Gonzalez

levitra farmacia online Espa˝a levitra