licenciado farmacia España comprar viagra con el precio bajo
 

Missió i visió

El 21 d’octubre de 2009 el Patronat de la Fundació Campus Arnau d’Escala va aprovar el Pla Estratègic 2010-2014 amb la clara voluntat de donar un impuls qualitatiu a l’entitat i situar-la en una posició forta en l’àmbit de la recerca aplicada i la innovació en el camp dels serveis socials i sociosanitaris a Catalunya. 


Missió

La Fundació Campus Arnau d’Escala té com a missió aprofitar al màxim el capital humà investigador i el coneixement existent en l’àmbit universitari i professional, per fer recerca i investigació bàsica i aplicada en els camps dels serveis socials i sociosanitaris i transferir-ne els resultats obtinguts a l’aplicabilitat diària de la intervenció social, amb especial orientació a dotar de consistència tècnico-científica el disseny, la implementació i l’avaluació de les polítiques públiques en aquests àmbits.

Visió

  • Posicionar-se com un agent clau en l’àmbit de la recerca aplicada i bàsica en l’àmbit del serveis socials i l’atenció sociosanitària i difondre els resultats d’aquesta activitat al conjunt del territori català, però també amb una clara projecció i vocació internacional.
  • En un període de 5 anys, ha d’esdevenir una plataforma que aglutini el millor capital humà del país en l’àmbit dels serveis socials i dels serveis sociosanitaris, tant del món acadèmic com dels professionals del sector públic, del tercer sector social i del sector privat.
 

Així mateix, ha d’esdevenir una organització atractiva per als principals investigadors, per a les administracions públiques, per al tercer sector i per a la iniciativa social i privada, que se situï com una referència i com un element cabdal dins l’àmbit de la creació i la transferència de coneixement del sistemes catalans dels serveis socials i dels serveis sociosanitaris.
levitra farmacia online Espa˝a levitra