licenciado farmacia España comprar viagra con el precio bajo
 

Política de protecció de dades

La Fundació Campus Arnau d'Escala manté una política de ple respecte i compliment de la confidencialitat de la informació tractada a través del seu web i, en particular, de la protecció de les dades personals dels usuaris del portal.

En aquest sentit, la Fundació Campus Arnau d'Escala garanteix als usuaris, en els termes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals. També garanteix que el servidor on s'emmagatzemen i tracten aquestes dades disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat a aquestes dades per part de tercers, tenint en compte l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades de caràcter personal tractades i els riscos a què estan exposades, ja sigui a causa de l'acció humana o del medi físic o natural, tot això d'acord amb el que estableix l'article 9 de la LOPD i la normativa estatal o autonòmica que el complementa. No obstant això, la Fundació Campus Arnau d'Escala podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal dels usuaris i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder quan li sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas.

En compliment del que disposa la LOPD, l'usuari rebrà informació detallada sobre el tractament i els usos de les dades de caràcter personal en qualsevol opció de la web on es recullin dades de caràcter personal. El tractament i els usos de les dades de caràcter personal han de ser objecte d'acceptació per part de cada usuari. Les dades aportades per l'usuari s'utilitzaran per als fins previstos en el procediment o l'actuació de què es tracti. Els destinataris de la informació subministrada a través d'aquesta web són la Fundació Campus Arnau d'Escala i les entitats que participin en la tramitació i prestació dels serveis demanats.
 
La Fundació Campus Arnau d'Escala comunica als usuaris que la informació que es demana i s'obté als formularis és l'estrictament necessària per a la correcta prestació dels serveis. Aquelles persones i processos que tenen accés a dades personals estan obligats a respectar la privacitat dels usuaris i la confidencialitat de les seves dades personals. Si aquesta política de privacitat i tractament de dades personals es veu modificada de qualsevol manera, s'oferirà una versió actualitzada en aquesta pàgina.

Política de cookies

Una cookie és un fitxer que un servidor d'Internet envia a través del navegador de l'usuari amb informació sobre la utilització que ha fet de les pàgines del servidor, i l'emmagatzema al disc dur de l'usuari, perquè sigui utilitzat en una propera visita a aquest servidor. La Fundació Campus Arnau d'Escala informa als usuaris d'aquesta web que les dades de navegació és possible que utilitzin cookies.
levitra farmacia online España levitra