Ad-Choisir

Ad-Choisir. From guardianship to Supported Decision-Making of persons with disabilities Aquest…


Millora de la qualitat assistencial en l'atenció a les persones amb problemes de salut mental

Febrer 2018 És un fet constatat que en la relació entre la persona atesa i els professionals es…


Parlem obertament de la salut mental

Octubre 2017 Formació i sensibilització sobre l’estigma en persones amb problemes de salut…


Laboralment

Aquest projecte té per objectiu reduir els comportaments estigmatitzadors, apoderar les persones…


La consulta. Quin impacte produeix la nostra conducta en les persones ateses amb problemes de salut mental? Eina per a la reflexió

Es tracta d’una eina audiovisual per a la reflexió i sensibilització adreçada als professionals de…


La Consulta. Lluita contra l’estigma en salut mental en l’àmbit sanitari

Aquest projecte té per objectiu reduir els comportaments estigmatitzadors, apoderar les persones…