La Fundació ofereix programes de suport als Espais de Reflexió Ètica dels Serveis Socials (ERESS) que consisteixen en nou hores d’assessorament amb professionals de l’ètica. A tal efecte, obre la convocatòria per al 2021 d’atorgament d’accions de suport destinades a sis candidatures que acompleixin els requisits establerts a les bases reguladores.

Aquestes sessions estan dissenyades per tal d’oferir un complement formatiu en metodologia deliberativa, promoure la transferència de coneixement i eixamplar la pràctica de l’ètica en les organitzacions de l’àmbit dels serveis socials. Estan adreçades a ERESS o estructures similars, com ara comitès d’ètica.

El requisit per a optar a l’ajut és estar constituït com a ERESS (o estructura similar els membres de la qual han d’haver realitzat una formació prèvia en metodologia deliberativa).

Per a més informació i dubtes sobre la convocatòria, contacteu amb nosaltres (info@campusarnau.org o tel. 972 106 122).Convocatòria 2020

Resolucio i bases reguladores per a la convocatòria 2020
Resolució definitiva d’organitzacions seleccionades
Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses