La Fundació ofereix programes de suport als Espais de Reflexió Ètica dels Serveis Socials (ERESS) que consisteixen en nou hores d’assessorament amb professionals de l’ètica. Aquestes sessions estan dissenyades per tal d’oferir un complement formatiu en metodologia deliberativa, promoure la transferència de coneixement i eixamplar la pràctica de l’ètica en les organitzacions de l’àmbit dels serveis socials. Estan adreçades a ERESS o estructures similars, com ara comitès d’ètica.

El requisit per a optar a l’ajut és estar constituït com a ERESS (o estructura similar els membres de la qual han d’haver realitzat una formació prèvia en metodologia deliberativa).

Per a més informació i dubtes sobre la convocatòria, contacteu amb nosaltres (info@campusarnau.org o tel. 972 106 122).Convocatòria 2020

Resolució definitiva d’organitzacions seleccionades
Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses
Resolucio i bases reguladores per a la convocatòria 2020