La Fundació promou estudis d’avaluació de l’impacte dels projectes d’intervenció. És una necessitat i un deure mesurar i comunicar el valor social i econòmic generat pels programes, serveis i projectes d’atenció i suport a les persones.

Alguns exemples del nostre treball són:

  • Estudi del Retorn Social de la Inversió del Grup Èxit (Fundació Drissa, Ecosol i el Grup Fundació Ramon Noguera), en curs.
  • Estudi del Retorn Social de la Inversió de la Fundació Tutelar Lluís Artigues (Barcelona), en curs.
  • Estudi del Retorn Social de la Inversió de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, 2016.
  • Estudi del Retorn Social de la Inversió de la Residència i Centre de Dia Tres Pins (atenció a persones amb discapacitat intel·lectual).
  • Model d’avaluació dels projectes d’economia social i solidària impulsats per l’Ajuntament de Barcelona. Estudi de la cooperativa Alencop.
  • Estudi de l’impacte dels programes de minimització de la pobresa energètica impulsats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.