Bones pràctiques per a la inclusió social a Girona

El passat mes d’octubre vam rebre els socis del projecte Erasmus+ Get Out the Loop a Girona per identificar bones pràctiques que evitin la cronificació de la pobresa. Vam conèixer les següents accions:

  • Trobades amb sostre del Centre d’Acolliment La Sopa
  • Sessions d’acollida a persones nouvingudes de l’Ajuntament de Girona
  • Tallers d’Estudi amb famílies de la Fundació SER.GI
  • Les diferents iniciatives que porten a terme la Fundació Oscobe
  • Espai Jove el Güell de l’Ajuntament de Girona
  • Support Fundació Tutelar de Girona
  • Can Xapes, un projecte d’AD’Iniciatives Socials

Moltes gràcies a tothom pel seu temps!


“L’assistència com a suport a la presa de decisions, avenç cap al nou paradigma de drets humans i discapacitat”

DIXIT Girona acull la conferència “L’assistència com a suport a la presa de decisió, avenç cap al nou paradigma de drets humans i discapacitat”

Les persones amb discapacitat poden dur una vida independent i prendre decisions sobre allò que els afecta per afavorir la seva autonomia i el desenvolupament de la seva identitat. Escollir on viure i amb qui viure, la roba, la nutrició, aspectes religiosos, culturals i sexuals són algunes de les qüestions sobre les quals poden decidir amb suport o sense.

El 21 de novembre, DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall organitza una conferència per exposar les característiques i les oportunitats que ofereix la figura de l’assistència davant d’altres sistemes com la tutela o la curatela.

Es donarà a conèixer com cal avançar en el reconeixement del dret a la plena capacitat jurídica de les persones amb discapacitat, tal com estableix la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides.

La conferència anirà a càrrec de l’advocat Josep Maria Solé, director de Support Fundació Tutelar Girona, que parlarà de l’experiència de la seva entitat en el suport des del paradigma de la capacitació per avançar cap a l’autonomia i la plena inclusió social.

Data: 21 de novembre de 2019, de 17 a 19 h.
Lloc: DIXIT Girona (c. Bernat Boades, 68. Girona).
Inscripció: L’aforament és limitat i cal inscripció prèvia emplenant el següent formulari.
Organització: DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall.
Amb el suport de: OS La Caixa


Conferència sobre musicoteràpia a DIXIT Girona

La conferència “Musicoteràpia i qualitat de vida en l’Alzheimer” arriba a DIXIT Girona

La música és una eina amb un gran potencial terapèutic i amb molta utilitat per a la realització d’activitats d’acompanyament per a persones que pateixen un procés de demència. La musicoteràpia pot donar resposta a aquelles necessitats canviants i úniques de les persones grans amb trastorns mentals associats a l’envelliment contribuint a la millora de la seva qualitat de vida.

DIXIT Girona acollirà el 8 d’octubre la conferència “Musicoteràpia i qualitat de vida en l’Alzheimer”. Durant la xerrada es definirà el concepte de musicoteràpia i s’explicarà com la música pot afavorir un procés d’envelliment saludable incidint en aspectes físics, cognitius i psicosocials.

L’acte anirà a càrrec de Mónica de Castro, que és musicoterapeuta especialitzada en demències i geriatria. De Castro compagina la intervenció clínica, la investigació i la docència treballant amb empreses i entitats com la Fundació ACE, l’Institut Català de Neurociències Aplicades o la fundació Alzheimer Catalunya, entre d’altres.

8 d’octubre de 2019, de 10 a 11.30 h, a DIXIT Girona (Carrer Bernat Boades, 68)
Inscripció: cal emplenar el següent formulari


IV Concurs de Relats Marià Casadevall

Quarta edició del Concurs de Relats Marià Casadevall

DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall, la Fundació Campus Arnau d’Escala, la delegació a Girona del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i l’Ajuntament de Girona organitzen la quarta edició del Concurs de Relats Marià Casadevall per promoure la sensibilització envers temàtiques socials i donar visibilitat a l’acció social.

Els relats han de tractar el tema “treball i història de vida”, és a dir, sobre el significat que donem al treball en la trajectòria vital. Han d’estar escrits en llengua catalana i s’han d’enviar per correu electrònic abans del 29 de novembre a info@campusarnau.org.

Aquesta iniciativa porta el nom de Marià Casadevall per recordar l’educador i treballador social de Girona, qui va ser director del Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa” des del 1995 fins a la seva prematura mort, l’any 2003.

Per a més informació, consultar les bases del concurs


"Ètica com a antídot. Abordem situacions abans que apareguin els conflictes" a DIXIT Girona

DIXIT Girona programa la conferència “Ètica com a antídot. Abordem situacions abans que apareguin els conflictes”

El 25 de setembre, DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall i el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) organitzaran aquesta conferència per contribuir a incorporar una mirada ètica en els debats professionals.

L’objectiu de l’activitat és reflexionar conjuntament sobre aspectes tècnics i ètics en qualsevol dels àmbits d’intervenció que poden ajudar a prendre decisions als professionals de l’àmbit d’afers socials.

La conferència anirà a càrrec de Joan Dueñas, educador social, membre del Comitè d’Ètica del CEESC i autor del llibre Blanques juguen i guanyen (2018), una reflexió sobre els deures i les responsabilitats dels professionals.

 

25 de setembre de 2019, de 17 a 19 h.
DIXIT Girona (carrer Bernat Boades, 68. Girona).
Cal inscripció prèvia emplenant el següent formulari. Aforament màxim 30 persones.
Organització: DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall i Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.


Jornada Internacional TOPHOUSE

El divendres 31 de maig, la Fundació Support durà a terme la Jornada Internacional de presentació del projecte TOPHOUSE on la Fundació Campus Arnau d’Escala participarà de manera activa. La jornada, que porta per títol “Eines de detecció i avaluació de necessitats de suport i habitatge per a persones amb necessitats complexes”, tindrà lloc a l’auditori de l’entitat (C. Pierre Vilar 5. Baixos. Girona).

L’acte s’inscriu en el marc del projecte europeu TOPHOUSE, que té com a objectiu definir les competències dels professionals de la intervenció social en dues accions concretes:

  • Fomentar la inclusió i el respecte als Drets Humans de persones en risc d’exclusió, especialment de persones amb discapacitats.
  • Treballar de manera constructiva i eficaç en situacions complexes.

La garantia dels drets de les persones ateses inclou la cobertura de les necessitats d’habitatge. El marc legal internacional (UNCRPD, Art. 19) impel·leix a garantir que les persones amb discapacitat puguin decidir el seu lloc de residència, on i amb qui viure, amb les mateixes condicions que la resta de persones. També identifica la necessitat d’aquest col·lectiu de poder accedir a una varietat de serveis d’assistència domiciliària, residencial i a altres serveis de suport dins la comunitat, incloent-hi l’assistència personal que sigui necessària per facilitar la seva inclusió en la comunitat i evitar l’aïllament o l’exclusió social.

D’acord amb el Comitè sobre els Drets de les persones amb Discapacitat de Nacions Unides, en el Comentari Núm. 5 sobre la Convenció: “Qualsevol forma institucional de serveis de suport que segregui i limiti l’autonomia personal no està permès”. La tipologia i volum actual dels recursos fa difícil la plena implementació del dret d’elecció de l’habitatge i també dista d’un escenari on la desinstitucionalització sigui una realitat universal.

Disposar d’eines pràctiques que ajudin a identificar els interessos i les necessitats de suport, en intensitat, temporalitat i flexibilitat, de les persones amb discapacitat, respecte amb el lloc i la forma de viure, contribuirà a visualitzar l’impacte que la inclusió comunitària produeix en la seva qualitat de vida. Uniu-vos a nosaltres per aprendre plegats com millorar els serveis de suport i d’habitatge per a persones amb discapacitat!

Programa detallat.
Inscripcions gratuïtes aquí.


L'àrea d'envelliment organitza una jornada sobre maltractaments a les persones grans

Jornada “El bon tracte a les persones grans a les institucions. Experiències d’èxit

Després dels bons resultats de les jornades sobre maltractaments a la gent gran en l’àmbit comunitari (2013) i en l’àmbit institucional (2014), i la jornada tècnica de caràcter pràctic (2015) complementada amb la jornada d’estudi de casos (2016) i el seminari sobre l’ètica aplicada als serveis residencials (2018) programem enguany una jornada on s’exposen eines per a la prevenció així com mecanismes per a la integració en els serveis residencials d’atenció a les persones grans.

Les persones grans que viuen en centres residencials o són usuàries dels centres de dia es troben en una situació d’elevada vulnerabilitat, la qual cosa fa augmentar el risc de ser objecte de maltractaments. En moltes ocasions, els abusos es tradueixen en manca d’autonomia per prendre decisions i d’independència a l’hora de realitzar activitats de la vida diària. El paternalisme i la manca de sensibilitat es perfilen com les causes més freqüents dels comportaments discriminatoris. L’impacte emocional provocat va en detriment de la qualitat de vida de la persona usuària dels serveis.

Obrirem la jornada amb una conferència que contextualitzi la problemàtica. A continuació dinamitzarem una taula per tractar les possibilitats d’implementació de projectes de lluita contra els maltractaments en el si de les institucions. Com a colofó de la jornada presentarem experiències d’èxit del territori català.

14 de juny de 2019, 9 h – 13.30 h
Casa de Cultura de Girona
Inscripcions gratuïtes omplint el formulari en línia.
Programa detallat


DIXIT organitza la conferència "Planificació de decisions anticipades a Catalunya"

DIXIT organitza la conferència “Planificació de decisions anticipades a Catalunya”

La majoria dels catalans mor per l’empitjorament d’una o diverses malalties cròniques. La Planificació de Decisions Anticipades (PDA) permet al pacient deixar constància dels seus valors perquè les decisions clíniques futures siguin congruents amb els seus desitjos, encara que no les pugui expressar a causa del seu deteriorament cognitiu.

DIXIT Girona acollirà el 13 de juny la conferència “Planificació de decisions anticipades a Catalunya” per sensibilitzar els professionals de l’àmbit d’afers socials de la importància de la PDA com a eina de respecte a l’autonomia i d’apoderament de les persones. També per donar a conèixer el marc normatiu que l’empara, com es pot facilitar el diàleg entre professionals i pacients, quins aspectes cal explorar i com s’han de registrar i reavaluar els acords.

La PDA és un procés voluntari de comunicació i deliberació entre persones amb malalties cròniques però encara amb plenes facultats cognitives i els professionals implicats en la seva atenció per deixar constància dels valors, desitjos i preferències que les persones volen que es tinguin en compte quan avanci la malaltia.

Aquest cicle de conferències està organitzat conjuntament per DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials i el Departament de Salut i anirà a càrrec del doctor Sebastià Santaeugènia, director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i del Pla Director Sociosanitari del Departament de Salut, i de Cristina Lasmarias, directora adjunta de la Càtedra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i coordinadora de l’Àrea docent de l’Observatori QUALY.22 de març de 201

DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall (Carrer Bernat Boades, 68. Girona)
13 de juny de 2019
13 a 14.30 h

Inscripció: cal emplenar el següent formulari.

Organització: DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials i el Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat del Departament de Salut.