La Fundació Campus Arnau d’Escala té com a missió aprofitar al màxim el capital humà investigador i el coneixement existent en l’àmbit universitari i professional, per fer recerca i investigació bàsica i aplicada en els camps dels serveis socials i sociosanitaris i transferir-ne els resultats obtinguts a l’aplicabilitat diària de la intervenció social, amb especial orientació a dotar de consistència tècnico-científica el disseny, la implementació i l’avaluació de les polítiques públiques en aquests àmbits.

La nostra visió

  • Posicionar-se com un agent clau en l’àmbit de la recerca en l’àmbit del serveis socials i l’atenció sociosanitària i difondre els resultats d’aquesta activitat al conjunt del territori català, però també amb una clara projecció i vocació internacional.
  • Esdevenir una plataforma que aglutini capital humà en l’àmbit dels serveis socials i dels serveis sociosanitaris, tant del món acadèmic com dels professionals del sector públic, del tercer sector social i del sector privat.

Així mateix, esdevenir una organització atractiva per als principals investigadors, per a les administracions públiques, per al tercer sector i per a la iniciativa social i privada, que se situï com una referència i com un element cabdal dins l’àmbit de la creació i la transferència de coneixement del sistemes catalans dels serveis socials i dels serveis sociosanitaris.