Direcció General

Lluís Marroyo Molina


Tècnic De Projectes

Paolo Leotti


Tècnica de gestió i projectes

Anna Ferrer


DIXIT Girona

Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall

Èlia Llinàs Serradell