Direcció General

Lluís Marroyo Molina


Tècnic de projectes

Paolo Leotti


Secretaria

Clàudia Motjé i Perpiñà


DIXIT Girona

Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall

Èlia Llinàs Serradell