Direcció General

Lluís Marroyo i Molina


Tècnic de projectes

Paolo Leotti


Secretaria

Laia Regincós


DIXIT Girona

Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall

Èlia Llinàs i Serradell