La Fundació ofereix programes de suport als Espais de Reflexió Ètica dels Serveis Socials (ERESS) que consisteixen en sis sessions d’assessorament amb professionals de l’ètica. A tal efecte, obre la convocatòria d’atorgament d’accions de suport per al 2020 destinades a quinze candidatures que acompleixin els requisits establerts a les bases reguladores.

Aquestes sessions estan dissenyades per tal d’oferir un complement formatiu en metodologia deliberativa, promoure la transferència de coneixement i eixamplar la pràctica de l’ètica en les organitzacions de l’àmbit dels serveis socials. Estaran adreçades a ERESS o estructures similars, com ara comitès d’ètica.

El requisit per a optar a l’ajut és estar constituït com a ERESS (o estructura similar els membres de la qual han d’haver realitzat una formació prèvia en metodologia deliberativa).

La sol·licitud es tramitarà omplint el següent formulari on s’haurà d’incloure la següent informació: informació de l’entitat, dades de contacte, acreditació com a ERESS i exposició motivada de la sol·licitud de suport. El termini de presentació s’acabarà el dia 6 de març de 2020.

Resolucio i bases reguladores per a la convocatòria 2020

Per a més informació i dubtes sobre la convocatòria, contacteu amb nosaltres (info@campusarnau.org o tel. 972 104 215).