Activitat anual (des del 2010)

Les Converses d’Ètica Aplicada s’organitzen anualment per conèixer temes d’actualitat, dels quals es puguin derivar qüestions ètiques controvertides, centrats en els àmbits de la intervenció social, psicoeducativa i sociosanitària, debatre’ls i aprofundir-hi.

2017: “La gestió de la diversitat religiosa en els serveis d’atenció a les persones. Oportunitats i reptes”, amb Joan Vergés, director de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani (UdG), Anna Quintanas, directora de l’Observatori i Mostafà Shaimi, grau en Filosofia per la UdG i membre de l’equip d’investigació que ha elaborat l’informe.

2015: “Abusos sexuals a infants i secret professional“; “Discapacitat o diversitat funcional“; “Ètiques i estètiques als CRAE“. Programa

2014: “La gestió del risc en les persones sense plena capacitat de decisió“; “Què és això de l’interès superior de l’infant?“; “Som lliures? La neuroètica diu que no. Quines perspectives obre això en l’àmbit dels serveis socials?“. Programa

Organitzen conjuntament l’Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social i DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall.