Activitat anual (des del 2011)

L’experiència de col·laboració dels Debats en Treball Social i Política Social s’inicia el 2011 a iniciativa del que en aquell moment era el coordinador del Grau en Treball Social de la Universitat de Girona, Manel Barbero, juntament amb la Delegació a Girona del Col·legi de Treball Social de Catalunya i la Fundació Campus Arnau d’Escala a través del DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall.

A partir del 2012 s’incorpora a la comissió organitzadora el centre associat de Girona de la UNED, en l’edició del 2014 la coordinació del Grau en Educació Social de la Universitat de Girona, a partir del 2015 els Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el 2017 l’Ajuntament de Girona.

Anualment s’escull una temàtica per centrar els debats com la nova qüestió social, els racismes, la defensa dels drets socials, 10 anys de la llei de serveis socials, etc.

Més informació

Organitza: