La biblioteca de casos és un recull dels casos tractats en els diferents Espais de Reflexió Ètica dels Serveis Socials (ERESS) de Catalunya. El seu objectiu és ser un referent de consulta per a professionals d’espais o comitès d’ètica en el treball i deliberació de situacions amb problemàtiques ètiques.

La biblioteca de casos és una iniciativa del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya en col·laboració amb l’Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social de la Fundació Campus Arnau d’Escala que vam presentar a la II Jornada sobre l’Ètica Aplicada en els Serveis Socials el passat 8 de juny de 2018.

Consulteu-la: http://www.campusarnau.org/bibliotecadecasos