Abril 2018

Jornada Cap al bon tracte a les persones grans en l’àmbit residencial i comunitari que pretén aportar elements per a la millora de la qualitat assistencial a les persones grans, tant en l’àmbit residencial, sociosanitari, així com en els serveis d’atenció domiciliària.

Es tracten els valors i actituds que haurien de prevaldre en l’atenció a les persones i a la vegada s’identifiquen els comportaments discriminatoris o poc garants dels drets fonamentals. Es destaquen l’impacte a nivell emocional i psicològic que produeixen les pràctiques no adequades i els abusos, en contraposició al bon tracte, com a element clau per millorar la qualitat assistencial.

La jornada s’estructura en quatre tallers, cadascun d’ells sobre un valor i actitud: Intimitat i confidencialitat, Autonomia, Participació i dret a la informació, Igual tracte i cura.

Organitza la Fundació Campus Arnau d’Escala i l’Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social.

Programa