Juny 2019

Jornada El bon tracte a les persones grans a les institucions. Experiències d’èxit on s’exposen possibilitats d’implementació de projectes de lluita contra els maltractaments en el si de les institucions així com experiències d’èxit del territori català. Durant la jornada es dóna a conèixer Som com tu, eina per a la sensibilització sobre els maltractaments en les institucions que està impulsant l’àrea d’envelliment de la Fundació Campus Arnau d’Escala.

Presentacions i material de l’activitat:

Programa de la jornada