L’exercici de l’autonomia a l’hora de prendre decisions és un pilar fonamental de la qualitat de vida de les persones. Decidir per un mateix és un dret que s’ha de garantir de manera universal. No obstant això, les persones amb discapacitat encara veuen minvada la seva capacitat de decidir. La cultura paternalista i els estereotips al voltant de les persones amb discapacitat constitueixen els factors principals de la vulneració d’aquest dret. La Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat reconeix la plena capacitat jurídica i ens impel·leix a adoptar les mesures de suport necessàries per garantir que les persones amb discapacitat prenguin les seves decisions en les mateixes condicions que la resta. Per tant, s’imposa un canvi de paradigma que conduirà a totes les organitzacions i serveis de suport i acompanyament a eliminar les pràctiques que impliquen decisions substitutives i a adoptar enfocaments basats en el suport a l’autonomia per prendre decisions.

Aquest curs pretén mostrar en què consisteix el Suport a la Presa de Decisions (SPD) i com potenciar l’autonomia de les persones amb discapacitat a través d’una metodologia de treball concreta. Ofereix eines i protocols de treball que poden se adaptats a les especificitats de les organitzacions de suport que la vulguin implementar. Està adreçat als professionals i a les direccions de les organitzacions que presten serveis a les persones amb discapacitat.

El curs està concebut com un demostrador de la metodologia per implantar el servei de suport a la presa de decisions. Per tant, la teoria exposada s’aplica de manera immediata a través de casos exemple, reflexions i presentacions per part dels assistents. S’utilitzen els materials desenvolupats en el marc del projecte Europeu I-DECIDE.

El curs inclou una part de treball individual, consistent en el disseny d’un Pla Individualitzat de Suport aplicat a un cas triat per l’alumne.

Durada: 12 h (10 h docència en línia + 2 h. de treball individual). Format virtual

Dates de realització:

  • 5a edició. 24 de novembre, 1, 9 i 14 de desembre de 2021.
  • 4a Edició. 8, 12, 18 i 23 de novembre de 2021
  • 3a Edició. 1, 3, 9 i 11 de juny de 2021
  • 2a Edició. 20, 23, 25, 27 i 30 de novembre de 2020
  • 1a Edició. 9, 11, 13, 16 i 18 de novembre de 2020