En la pràctica gerontològica, l’enfocament biogràfic i els relats de vida esdevenen una eina indispensable per a prodigar atencions personalitzades a les persones que necessiten suport per viure, tant en els serveis comunitaris, domiciliaris o en allotjaments especialitzats. Des d’aquest enfocament, les histories de vida tenen una vessant relacional i d’interrelació ineludible, en tant que facilita la creació d’un vincle de confiança,  basat en l’aproximació comprensiva a la singularitat de la persona i la humanització de les cures, el reconeixement de la seva identitat tenint en compte la globalitat del seu itinerari de vida. Es  basa en el respecte a la seva dignitat i els seus drets a l’autonomia, la independència, la participació, mitjançant el compromís, l’observació, l’escolta i l’acompanyament per assolir el màxim benestar possible, en qualsevol de les circumstàncies en que es trobi.

El taller té com a finalitat conèixer el sentit dels processos, condicions i instruments que proporciona l’enfocament d’atenció centrada en la persona (ACP)  per a desenvolupar actituds i habilitats en la recollida i elaboració de la informació que proporcionen els relats de vida i la història de vida en ACP, el seu anàlisi i l’elaboració del Pla Personalitzat d’Atenció i Suport.

Els objectius del curs son:

  • Conèixer i comprendre els elements essencials que sustenten l’enfocament biogràfic i els relats de vida en la pràctica de l’Atenció Centrada en la Persona en l’àmbit de l’envelliment.
  • Desenvolupar habilitats i actituds en l’ús dels instruments i eines bàsiques per elaborar la història de vida des l’enfocament d’Atenció Centrada en la Persona i el Pla Personalitzat d’Atenció i Suport.
  • Apreciar la importància de la historia de vida i el pla personalitzat per a fer una aproximació comprensiva a la persona singular i contribuir al seu benestar subjectiu.
  • Valorar els fonaments ètics i les condicions facilitadores per avançar en la implementació progressiva dels processos.

Docència a càrrec d’Anna Bonafont, Doctora en Salut, Benestar i Qualitat de Vida, Antropòloga i Infermera, Màster en Envelliment Actiu i Psicologia de l’Envelliment, Professora emèrita de la UVIC-UCC, i Elisa Ballardin, Educadora Social, Membre de la Nave Va-Teatre per a la transformació social.

3a edició
Dates: 1, 13, 15, 20 i 21 de desembre de 2022
Durada: 20 hores
Format: presencial – Barcelona (Passeig del Taulat, 266)
Horari:  de 10h a 14h
Programa i Inscripcions gratuïtes al següent enllaç

2a edició – Inscripcions tancades
Dates: 15, 16, 17 i 20 de desembre  del 2021
Durada: 15 hores ( 12 hores sessions streaming i 3 hores treball individual)
Horari:  de les 11:30 a  les 14:30h hores.
Inscripcions al següent enllaç

1a edició – Inscripcions tancades

Dates: 18, 22,25,29 de novembre i 2 de desembre de 2021
Durada: 15 hores ( 12 hores sessions streaming i 3 hores treball individual)
Horari: de les 12 a les 14.30 hores (menys dia 2 de desembre que la sessió finalitza a les 14 h).
Més informació i inscripcions al següent enllaç.