Novembre 2017

Introduir en la deliberació de problemàtiques i situacions ètiques pròpies de l’exercici professional en l’àmbit dels Serveis Socials.

Continguts del curs:

  • Principals instruments conceptuals per a l’anàlisi i abordatge de qüestions ètiques
  • Ètica de les organitzacions
  • Ètiques i procediments
  • Llibertat
  • Identificació i deliberació de problemàtiques
  • Els itineraris de la intimitat: presencialitat i informació
  • Identificació i deliberació de problemàtiques

Més informació