Febrer 2018

L’objectiu d’aquesta jornada és treballar la història de vida com a eina per conèixer millor les persones ateses, dins el marc de l’Atenció Centrada en la Persona. Durant les sessions s’explicarà com, a partir del treball sobre les vivències de les persones usuàries, es poden dissenyar Plans d’Atenció i Vida més adequats per augmentar el benestar i la qualitat de vida de les persones ateses.

L’activitat està adreçada principalment al personal tècnic d’atenció sociosanitària dels serveis d’atenció domiciliària i residencial, treballadors/ores familiars i estudiants de l’àmbit.

Amb la col·laboració de:

  

Programa