Gener, març i octubre 2017

El personal auxiliar de gerontologia que treballa en centres d’atenció a  la gent gran amb dependència, afronten el repte de comunicar-se amb ells amb tota la complexitat que això comporta degut a la diversitat de patologies presentades.

Es detecta que aquests professionals no disposen de suficient formació en aquest àmbit. A través d’aquest curs es pretén oferir tot un conjunt de coneixements bàsics i amb un alt grau d’aplicabilitat, per facilitar la comunicació entre usuari i professional, amb l’objectiu final de millorar la qualitat d’atenció.

Més informació