El passat 16 d’abril la Fundació Campus Arnau d’Escala i l’Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social van organitzar la jornada Cap al bon tracte a les persones grans en l’àmbit residencial i comunitari per aportar elements per a la millora de la qualitat assistencial a les persones grans, tant en l’àmbit residencial, sociosanitari, així com en els serveis d’atenció domiciliària.

S’hi van tractar els valors i actituds que haurien de prevaldre en l’atenció a les persones i a la vegada es van identificar els comportaments discriminatoris o poc garants dels drets fonamentals així com l’impacte a nivell emocional i psicològic que produeixen les pràctiques no adequades i els abusos, en contraposició al bon tracte, com a element clau per millorar la qualitat assistencial.

La jornada es va estructurar en quatre tallers, cadascun d’ells sobre un valor i actitud: Intimitat i confidencialitat, Autonomia, Participació i dret a la informació, Igual tracte i cura.

Programa detallat