“Història de Vida en l’Atenció Centrada en la Persona i Pla Personalitzat d’Atenció i Suport”

En la pràctica gerontològica, l’enfocament biogràfic i els relats de vida esdevenen una eina indispensable per a prodigar atencions personalitzades a les persones que necessiten suport per viure, tant en els serveis comunitaris, domiciliaris o en allotjaments especialitzats. Des d’aquest enfocament, les històries de vida tenen una vessant relacional i d’interrelació ineludible, en tant que facilita la creació d’un vincle de confiança, basat en l’aproximació comprensiva a la singularitat de la persona, la humanització de les cures i el reconeixement de la seva identitat, constituint així, un element fonamental per a l’escolta i l’acompanyament per assolir el màxim benestar possible.

El curs té com a finalitat conèixer el sentit dels processos, condicions i instruments que proporciona l’enfocament d’atenció centrada en la persona (ACP) per a desenvolupar actituds i habilitats en la recollida i elaboració de la informació que proporcionen els relats de vida i la història de vida en ACP, el seu anàlisi i l’elaboració del Pla Personalitzat d’Atenció i Suport.

Curs de 20h presencial – Barcelona (Passeig del Taulat, 266)
1, 13, 15, 20 i 21 de desembre de 2022, 10h – 14h

Tota la informació i inscripcions al següent enllaç