DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall, la Fundació Campus Arnau d’Escala, la delegació a Girona del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i l’Ajuntament de Girona organitzen la setena edició del Concurs de Relats Marià Casadevall per promoure la sensibilització envers temàtiques socials i donar visibilitat a l’acció social.

Els relats d’aquesta edició han de tractar sobre les cures, enteses com el conjunt de tasques que serveixen per regenerar el benestar físic i emocional de les persones, i que es produeixen normalment en circuits d’intimitat i en el marc de les llars.

Al llarg de la vida tothom necessita atenció i cura, de tipus i intensitats diferents, depenent del moment del cicle vital i de les capacitats pròpies d’autocura, i alhora sovint cal tenir cura i acompanyar les persones properes.

Les persones cuidadores, professionals o no, els aspectes ètics de les cures, la invisibilitat i manca de reconeixement social… són alguns dels aspectes que poden abordar en els relats.

Els textos han d’estar escrits en llengua catalana i s’han d’enviar per correu electrònic abans del 31 d’octubre de 2022 a info@campusarnau.org

Aquesta iniciativa porta el nom de Marià Casadevall per recordar l’educador i treballador social de Girona, qui va ser director del Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa” des del 1995 fins a la seva prematura mort, l’any 2003.

Per a més informació, consulteu les Bases del concurs 2022.