Eines pel foment de l’esperit crític entre els joves. El projecte europeu Boomering per a la lluita contra la desinformació

Els objectius del projecte són:

  • Prevenir qualsevol forma de radicalisme entre els adolescents i anticipar la seva adhesió a qualsevol tesi obscurantista
  • Prendre consciència de la importància del desenvolupament de l’autonomia en la presa de decisions, del pensament crític i de l’educació en l’ús de les xarxes
  • Ressaltar els valors europeus comuns caracteritzats pel pluralisme, la no discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre dones i homes

Desinformació: un problema d’abast mundial catalitzat per l’era de la Informació
La desinformació, les teories conspiranoiques i l’adoctrinament, constitueixen una amenaça per als valors democràtics, els drets fonamentals, la comprensió intercultural i el pensament crític, amb la conseqüència d’allunyar els i les adolescents d’una ciutadania activa i compromesa.

Aquesta tendència apareix en un context general de crisi en la transmissió de valors, pèrdua i aparició de nous referents en una part de la societat i sensació de greuges envers altres grups. La ingerència desestabilitzadora i populista en campanyes polítiques, la informació polaritzada sobre la COVID-19, les teories de la conspiració i el xip de Google inoculat amb les vacunes són només alguns exemples del fenomen de la desinformació.

Els adolescents i els joves, la seva família i fins i tot els seus educadors, són generalment vectors involuntaris de la propagació de notícies falses, afegint a les seves xarxes socials informació no contrastada que acaba essent considerada fiable.

El projecte Boomering proposa una mirada crítica a les informacions que ens arriben a través de diferents fonts. Les fonts han de ser qüestionades i analitzades abans de considerar-les confiables. Com a primer pas, Boomering proposa la presa de consciència sobre la desinformació, sobre com es perceben les “fake news”, quins són els mecanismes de reforç que tenen aquestes (des)informacions i com, en moltes ocasions, l’opinió de les persones expertes no es tinguda en compte.

Volem oferir als educadors, als adolescents i les seves famílies, eines digitals i desenvolupar noves habilitats basades en el pensament crític, per lluitar contra la desinformació i notícies falses que provoquen l’obscurantisme.

Les eines del projecte:

  • TALOS (És un canal de xat automatitzat –xatbot- amb el qual l’usuari pot interactuar i té l’objectiu de fer reflexionar els interlocutors. També ajuda a promoure el diàleg entre adolescents i educadors facilitant l’intercanvi quan es tracta de temes sensibles. Pot ser una eina facilitadora de la comunicació i el diàleg en l’entorn familiar)
  • PAREIDOLIA (una aplicació educativa en línia que, mitjançant l’ús d’imatges de la vida quotidiana, estimula a l’adolescent a fer “gimnàstica” mental i permet, relativitzar i / o superposar mentalment objectes o personatges reconeixibles per tal d’assolir una millor comprensió de la realitat)
  • MAPPING (una eina en línia per mapejar les notícies falses dels diferents països d’Europa amb l’objectiu de mostrar la seva varietat i aprendre més sobre elles)
  • MOOC i FORMACIÓ MIXTA (una oferta formativa adreçada a educadors i educadores, que utilitza com a part dels recursos didàctics, les eines TALOS, MAPPING i PAREIDOLIA. El paquet formatiu s’acompanya d’un manual amb eines i estratègies per fomentar el pensament crític i l’art del dubte raonable
    sobre la veracitat de la informació rebuda a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials)

Ara mateix estem en la fase de diagnosi recollint dades a través d’una enquesta en línia.

Els socis del projtecte són: University of Ljubljana (Eslovènia), Udaf (França), Glocal Factory (Itàlia), Caffes (Franca) i la Fundació Campus Arnau d’Escala.

Díptic Boomering