DECIDER, millorant experiències vitals per adults amb necessitats educatives especials, formadors i famílies a través del suport a la presa de decisions és un projecte de cooperació europea del programa Erasmus+.

DECIDER pretén desenvolupar eines tecnològiques de Suport a la Presa de Decisions (SPD) adreçades a persones amb discapacitat amb l’objectiu de millorar la seva autonomia i qualitat de vida. El projecte ofereix també recursos formatius adreçats als professionals del sector de l’atenció a les persones amb discapacitat.

L’objectiu últim és superar la manca de coneixement, mecanismes i recursos per fer possible el canvi de paradigma que marca la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i a l’Estratègia Europea de la Discapacitat 2010-2020, que destaca la importància de l’educació i la formació. La metodologia de treball basada en la co-creació, inclou la participació de les persones amb discapacitat en les diferents activitats organitzades en el marc del projecte, assegurant una major eficàcia i impacte de les eines desenvolupades.

Socis del projecte:

  • Polish Association for Persons with Intellectual Disability – PSONI, Polònia
  • Viltis, Lituània
  • Support Fundació Tutelar Girona, Catalunya
  • Margarita, Grècia
  • Association for Activism, Education, Culture and Art Civil Center – AktivUm, Macedònia
  • Fundació Campus Arnau d’Escala, Catalunya

Tota la informació a la pàgina web del projecte: http://www.decider-project.eu