Equal Treatment, és un projecte que persegueix donar suport als drets de les persones amb discapacitat Intel·lectual, facilitant i garantint el seu accés als serveis de salut . És un projecte de cooperació europea finançat amb el programa Erasmus+.

Malgrat les nombroses recomanacions polítiques de la Unió Europea sobre la salut de les persones amb discapacitat i els seus drets d’accés als serveis sanitaris, les persones amb una discapacitat d’aprenentatge moren, de mitjana, setze anys abans que la població general, i tenen quatre vegades més probabilitats de morir per causes derivades de no rebre una atenció sanitària de qualitat.

Per això, aquest projecte se centrarà en donart suport al dret a l’accés de les persones amb discapacitat intel·lectual als serveis d’atenció sanitària secundària i terciària.

Resultats:

  • Polítiques més eficaces per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lecutal als serveis sanitaris
  • Reducció de les barreres d’accés de les persones amb discapacitat intel·lectual als serveis sanitaris
  • Formació més eficaç del personal sanitari per a interactuar amb les persones que viuen amb persones amb discapacitat intel·lectual
  • Major i millor col·laboració entre el personal sanitari i altres professionals de suport

Els beneficiaris del projecte son metges, infermeres, personal administratiu dels serveis sanitaris secundaris i terciaris (personal sanitari); educadors, psicòlegs, treballadors socials, etc. que fan costat a les persones que viuen amb persones amb discapacitat intel·lectual (professionals de suport) i les persones amb discapacitat intel·lectual.

https://ne-np.facebook.com/EqualTreatmentProject 

Socis del projecte: