ICE, Informal Civic Education és un projecte de cooperació europea finançat pel programa Erasmus+.

L’objectiu principal del projecte és recrear comunitats d’aprenentatge per a adults sobre pràctiques cíviques a través dels següents resultats i activitats: Guia sobre competències clau d’Educació Cívica, cursos de formació presencial sobre educació cívica amb visites a institucions, entrevistes in situ als grups d’interès, aprenentatge entre iguals, Jocs Cívics per a persones adultes sobre Educació Cívica i Recursos Educatius Oberts d’Educació Cívica Multilingües.

Els socis del projecte són:

Tota la informació, a la pàgina web del projecte.