Aquest projecte té per objectiu reduir els comportaments estigmatitzadors, apoderar les persones amb problemes de salut mental i potenciar el contacte social i la implicació dels professionals. Pretén reduir les barreres d’accés i potenciar la inserció laboral.

Laboralment és un projecte coordinat per la Fundació Campus Arnau d’Escala conjuntament amb la Xarxa de Salut Mental i Addiccions del Gironès i Pla de l’Estany, la Nave Va – teatre i transformació, la Fundació Privada Drissa, la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, Pimec.

Laboralment ha estat finançat per Obertament a la convocatòria d’ajuts de l’any 2017 i es desenvolupa durant el 2018.