Som com tu. Sensibilització i formació per a la millora de la qualitat de l’atenció a les persones grans en l’àmbit residencial

El projecte Som com tu és una eina audiovisual de sensibilització i formació per a la millora de la qualitat de l’atenció a les persones grans als centres residencials, a partir de diferents casos que exemplifiquen situacions de vulneració de drets i l’impacte que provoquen en les persones usuàries.

Som com tu neix dins la línia de treball d’avançar cap al bon tracte a les persones grans que l’àrea d’envelliment de la Fundació Campus Arnau d’Escala està desenvolupant des de fa anys. Entre d’altres activitats, s’han portat a terme cursos de formació, publicacions i jornades al voltant dels maltractaments a la gent gran.

Les situacions de discriminació envers les persones grans en l’àmbit residencial s’han de poder pal·liar amb un enfocament des de l’empatia i buscant el canvi d’actituds personals i professionals. Aquests canvis requereixen la sensibilització i formació dels equips professionals d’atenció directa.

Som com tu s’adreça principalment al perfil professional d’Auxiliar de gerontologia dels serveis de centre de dia i serveis de centre residencial per a gent gran, que tenen les funcions d’atenció i cura envers les persones usuàries. En una segona fase, el projecte pretén abastar l’àmbit domiciliari.

Més informació del projecte aquí.