TOPHOUSE és un projecte que pretén definir, refinar i establir formalment les competències dels professionals en els processos d’avaluació, habitatge i suport per a reforçar la seva capacitat per:

  1. assumir responsabilitats socials i cíviques mitjançant la promoció activa de la inclusió i el respecte dels drets humans de les persones amb risc d’exclusió, enparticular de les persones amb discapacitat.
  2. treballar més eficaçment i constructivament amb els usuaris dels serveis amb necessitats complexes en el context de societats cada vegada més diverses.

El projecte desenvolupa formació especialitzada en suport, que integra els enfocaments basats en els drets humans, com ara la planificació centrada en la persona i l’avaluació de les necessitats individuals, basats en resultats explícits d’aprenentatge, tots recolzats per un nou currículum que dóna suport a aquells que treballen en serveis d’avaluació, habitatge i assistència / atenció.

Projecte finançat per la Unió Europea a través de la convocatòria del 2017 d’Erasmus Plus.

Més informació