Alzheimer i recerca clínica és fruit del treball de diverses persones relacionades amb la malaltia d’Alzheimer i amb l’ètica aplicada que, amb el suport de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, han unit els seus esforços per oferir les orientacions necessàries davant una proposta de participació en un estudi clínic. Particularment, volem agrair la participació de diverses famílies que han col·laborat en la fase de treball de camp.

La Guia està estructurada en dues parts. La primera inclou informació detallada sobre què és una recerca clínica, unes orientacions per valorar els riscos, les molèsties i els beneficis que pot comportar participar-hi o no, i el aspectes ètics i jurídics que cal tenir en compte. La segona és un quadern que pretén orientar a l’hora de prendre la decisió de participar o no en un estudi clínic.

Alzheimer i recerca clínica: guia per a pacients i cuidadors convidats a participar en un estudi clínic / Joan Canimas Brugué (coordinador).
Girona: Fundació Campus Arnau d’Escala ; Institut d’Assistència Sanitària, 2011
31 p.

Descàrrega: aquí