Guia per facilitar la valoració i l’autorització o refús dels protocols de recerca clínica dirigits a persones adultes incapaces o que no tenen plena capacitat d’atorgar el consentiment informat per part dels Comitès Ètics d’Investigació Clínica (CEIC). Consta de quaranta-dues recomanacions, argumentades amb referents ètics, jurídics, conceptuals i procedimentals, que pretenen oferir pautes de deliberació i elements de reflexió. Les recomanacions estan agrupades en set capítols que segueixen un cert ordre procedimental.

Es tracta del segon volum de la col·lecció Materials d’ètica aplicada a la intervenció social.

Autonomia i recerca clínica 2010 : guia d’anàlisi per als comitès ètics d’investigació clínica dels aspectes ètics i jurídics de la recerca clínica amb persones adultes incapaces / Joan Canimas i Brugué (coord.)
Girona : Fundació Campus Arnau d’Escala, DL 2010
100 p.

Descàrrega: aquí