Estudi que ofereix una anàlisi exhaustiva de la situació del/de la psicòleg/loga en les residències geriàtriques de les comarques gironines a partir de les dades recollides en un estudi de camp que ha analitzat a la totalitat de residències de les comarques.

El psicòleg a les residències geriàtriques de les comarques gironines. Situació actual i necessitats de canvi / Maria Aymerich Andreu.
Girona: Fundació Campus Arnau d’Escala ; Universitat de Girona, 2010
62 p.

Descàrrega: aquí