Comunicacions de la jornada realitzada a Girona el 13 d’octubre de 2014.

La jornada va estar dirigida fonamentalment als professionals que desenvolupen la seva tasca en l’àmbit institucional. Els noranta-set assistents van poder recollir les aportacions d’experts, acadèmics estimular la posada en pràctica de models d’atenció basats en el tracte adequat des de les institucions.
A més, aquesta vegada i després del bon resultat i de la valoració positiva dels assistents, hem volgut editar aquest opuscle de recull de les aportacions dels ponents i les reflexions que ens varen traslladar en el marc de la jornada que vam compartir. Les entitats organitzadores fidels a les recomanacions i propostes del Protocol d’actuació contra el maltractament a les persones grans de les comarques gironines, volem contribuir a la sensibilització, a informar i formar de manera específica i continuada del col·lectiu professional que intervé en la cura i atenció a la gent gran. Aquest document ha de servir com a punt de partida d’una propera trobada de professionals amb l’objectiu d’aprofundir en el tema des de la vessant més pràctica.

El tracte adequat a la gent gran des de les institucions: cap a nous models d’atenció. Comunicacions de la jornada realitzada a Girona el 13 d’cotubre de 2014 / coordinació Fundació Campus Arnau d’Escala
Girona: Fundació Campus Arnau d’Escala, 2014
23 p.

Descàrrega:aquí