Revisió profunda de la Guia-2010, de la qual cal destacar:
  1. Modificació  de la tipologia d’estudis clínics que la Guia abasta. La Guia-2010 recollia els aspectes ètics i jurídics que cal tenir en compte en recerques clíniques en les quals es recluten pacients sense plena capacitat de decisió. La Guia-2013 recull els aspectes ètics i jurídics que cal tenir en compte en qualsevol tipus d’estudis clínics en Fase II i III. Aquest canvi ha augmentat la utilitat de la Guia (no es limita a estudis clínics amb persones sense plena capacitat de decisió) i també la precisió (fa explícit que és una Guia per a estudis clínics en fase II i III).
  2. Ampliació del ventall de persones  a les quals va dirigida la Guia. La Guia-2010 anava dirigida als membres dels Comitès d’Ètica de la Recerca. La Guia-2013 va dirigida a investigadors i promotors, a membres  dels Comitès d’Ètica de la Recerca i a pacients i persones que en tenen cura.
  3. Modificació del contingut d’algunes pautes i incorporació de noves. Gairebé totes les pautes de la Guia-2010 han estat modificades, algunes completament  i altres parcialment. També se n’han introduït de noves. Aquests canvis han corregit errors, matisat aspectes ètics i jurídics, actualitzat textos jurídics i introduït qüestions abans ignorades.
  4. Identificació de qüestions que requereixen nous programes de recerca.

Guía investigación clínica 2013: aspectos éticos y jurídicos a tener en cuenta en estudios clínicos en fase II y III / Joan Canimas Brugué (coord.)
Girona: Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona : Documenta Universitaria, 2012
122 p. ; 21 cm

Descàrrega: aquí