El 2 de juny de 2018 va tenir lloc la 1a Jornada de Comitès d’Ètica i Espais de Reflexió Ètica de Serveis Socials, implusada pel Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya. Organitzada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Institut Borja de Bioètica – Universitat Ramon Llull està plantejada amb els objectius de conèixer els comitès d’ètica públics de l’àmbit dels serveis socials d’altres comunitats, aportar diferents visions i perspectives relacionades amb l’ètica en la intervenció en serveis socials, oferir un espai de trobada i intercanvi als professionals de l’àmbit de Catalunya pertanyents al Comitè d’Ètica i als Espais de Reflexió Ètica en Serveis d’Intervenció Social (ERESS) i difondre les experiències en ètica aplicada als servei.
En el marc d’aquest acte, l’Anna Quintanas, Directora de l’Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social, va impartir la conferència “La importància de la reflexió ètica en els serveis a les persones”.

La importància de la reflexió ètica en els serveis a les persones / Anna Quintanas

Barcelona: Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya, 2017
12 p.

Descàrrega: aquí