El propòsit d’aquesta investigació és aportar dades que impulsin la reflexió sobre les condicions en què es produeix la mort en l’àmbit hospitalari. A través de l’anàlisi d’una sèrie d’entrevistes realitzades als cuidadors principals d’un conjunt de pacients que van morir a l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona, es pot percebre la valoració que aquests van fer de l’assistència rebuda durant el procés de mort del seu familiar i se’n pot deduir quins són actualment els punts forts i els punts febles de l’atenció al final de la vida en aquest hospital, la cual cosa però probablement servirà també per fer una reflexió mès àmplia sobre la mort en l’àmbit hospitalari en general.

Encara que en la nostra societat la mort s’hagi convertit en un tabú, o precisament per això, cal trencar el silenci, essent conscients que hi ha la tendència creixent d’experienciar l’envelliment, la malaltia i la mort, no com a realitats que formen part de la vida de tot ésser humà, sinó més aviat com a accidents o contratemps –i com a fracàs en el cas dels professionals sanitaris. Treure el vel, atrevir-se a veure què (ens) passa, hauria de ser d’utilitat per a totes les persones afectades, tant pels ciutadans que accedeixen als serveis sanitaris com pels seus professionals.

El nucli de la recerca l’ha impulsat i l’ha portat a terme el Grup EVA, dedicat a l’anàlisi, la recerca i la docència sobre temes de bioètica. La major part d’integrants d’aquest grup de treball de caràcter interdisciplinari forma part del Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. La majoria dels seus membres treballa dins l’àmbit hospitalari, excepte en dos casos en què estan vinculats laboralment al Departament de Filosofia de la Universitat de Girona.

La mort en l’àmbit hospitalari. Propostes de millora a partir de l’experiència del cuidador principal / Anna Quintanas (coordinadora), Carla Carreras, Carme Majó, Núria Masnou, Isabel Mestres, Anna Moral, Anna Quintanas i Joana Ripoll.

La Mort en l’àmbit hospitalari : propostes de millora a partir de l’experiència del cuidador principal / Anna Quintanas, coordinadora ; autores: Carla Carreras, Carme Majó, Núria Masnou, Isabel Mestres, Anna Moral i Joana Ripoll
Girona : Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària; Fundació Campus Arnau d’Escala, 2017
140 p.
ISBN: 978-84-617-9143-9

Descàrrega: aquí
Resum executiu aquí