Dossier didàctic de Practica l’ètica dels serveis socials. Curs d’introducció a l’ètica aplicada a la intervenció social i psicoeducativa, 2a edició en format imprès.

Es tracta d’un curs introductori en ètica aplicada als serveis socials que l’Observatori d’Ètica Aplicada ofereix de forma continuada des de l’any 2009.

Practica l’ètica dels serveis socials : curs d’introducció a l’ètica aplicada a la intervenció social i psicoeducativa / Joan Canimas i Brugué, Javier Pereda Gámez
Girona : Documenta Universitaria, 2010
83 p. ; 30 cm

Descàrrega: aquí