En aquest document trobareu un recull d’experiències innovadores en l’àmbit de la intervenció social que han sorgit arran de la pandèmia de COVID-19.

El recull de bones pràctiques, aportades per diverses entitats i organitzacions, és un projecte que va impulsar el Departament de Drets Socials i que van vehicular la Fundació Campus Arnau d’Escala i el DIXIT Girona. Per elaborar-lo, es va difondre un formulari a les entitats del sector social perquè compartissin la seva experiència positiva (el formulari continua obert per tal que es puguin anar rebent bones pràctiques). L’objectiu d’aquest recull és que, en compartir les experiències, es generi un coneixement útil per a altres organitzacions.

Recull de bones pràctiques en la intervenció social sorgides durant la pandèmia de la COVID-19 / coordinació i redacció: Fundació Campus Arnau d’Escala i DIXIT Girona
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Drets Socials, 2021
94 p.

Descàrrega: Document-Recull-de-bones-practiques-covid_19-EINES