Síntesi de les principals conclusions dels tallers realitzats durant la jornada pràctica “La lluita contra els maltractaments a les persones grans: un treball en xarxa” que va tenir lloc a Girona el 16 d’octubre de 2015.

La lluita contra els maltractaments a les persones grans: un treball en xarxa. Síntesi de les principals conclusions dels tallers realitzats durant la jornada pràctica “La lluita contra els maltractaments a les persones grans: un treball en xarxa” que va tenir lloc a Girona el passat 16 d’octubre de 2015 / coordinació Fundació Campus Arnau d’Escala.
Girona: Fundació Campus Arnau d’Escala, 2016
17 p.

Descàrrega: aquí