Formació

L’àrea de formació i capacitació ha de respondre a les necessitats i les mancances identificades als sistemes catalans de serveis socials i de serveis sociosanitaris, tot transferint els resultats de la recerca de cada àrea als plans formatius que s’elaborin.

Assessorament i Consultoria

Les diferents àrees de recerca de la Fundació també promouen programes d’assessorament adreçats a organitzacions que tenen la voluntat d’incorporar en les seves pràctiques els resultats de la investigació desenvolupada.

Projectes

La Fundació Campus Arnau d’Escala impulsa i lidera projectes, també a nivell europeu, de les principals temàtiques d’interès.

Recerca

L’activitat fonamental de la Fundació Campus Arnau d’Escala és la recerca. A partir dels seus resultats es dissenyen diferents estratègies de transferència com activitats de gestió del coneixement, la formació i l’assessorament.

Divulgació

La Fundació promou l’organització d’actes de difusió de resultats i d’intercanvi i coneixement d’experiències.