La Fundació promou programes d’assessorament adreçats a organitzacions que tenen la voluntat d’incorporar en les seves pràctiques els resultats de la investigació desenvolupada.

Aquest servei es tradueix en programes de consultoria i implementació de processos o metodologies, estudis prospectius i d’anàlisi i informes.

Tallers de documentació de casos d’ètica aplicada a l’acció social

Els Tallers de documentació de casos d’ètica aplicada a l’acció social us permetran aprendre…


Convocatòria 2022 d’atorgament d’accions de suport a ERESS

La Fundació ofereix programes de suport als Espais de Reflexió Ètica dels Serveis Socials (ERESS)…


Retorn Social de la Inversió

La Fundació promou estudis d’avaluació de l’impacte dels projectes d’intervenció. És…