La Fundació promou programes d’assessorament adreçats a organitzacions que tenen la voluntat d’incorporar en les seves pràctiques els resultats de la investigació desenvolupada.

Aquest servei es tradueix en programes de consultoria i implementació de processos o metodologies, estudis prospectius i d’anàlisi i informes.

Retorn Social de la Inversió

La Fundació promou estudis d’avaluació de l’impacte dels projectes d’intervenció. És…