La Fundació promou l’organització d’actes de difusió de resultats i d’intercanvi i coneixement d’experiències.