L’àrea de formació ha de respondre a les necessitats i les mancances identificades als sistemes catalans de serveis socials i de serveis sociosanitaris, tot transferint els resultats de la recerca de cada àrea als programes formatius que s’elaborin.

Fundació Campus Arnau d'Escala

Millora de la qualitat assistencial en l’atenció a les persones amb problemes de salut mental

Febrer 2018 És un fet constatat que en la relació entre la persona atesa i els professionals es…


Parlem obertament de la salut mental

Octubre 2017 Formació i sensibilització sobre l’estigma en persones amb problemes de salut…


Introducció pràctica a l’ètica deliberativa

Novembre 2017 Introduir en la deliberació de problemàtiques i situacions ètiques pròpies de…


Tècniques de comunicació en l’àmbit de la dependència

Gener, març i octubre 2017 El personal auxiliar de gerontologia que treballa en centres d’atenció a…


Sensibilització i millora de la satisfacció professional en els centres d’atenció a les persones grans

Setembre i octubre 2017 L’exercici professional de la intervenció sociosanitària exigeix un grau…