L’àrea de formació ha de respondre a les necessitats i les mancances identificades als sistemes catalans de serveis socials i de serveis sociosanitaris, tot transferint els resultats de la recerca de cada àrea als programes formatius que s’elaborin.

Fundació Campus Arnau d'Escala

Tècniques de comunicació en l’àmbit de la dependència

Gener, març i octubre 2017 El personal auxiliar de gerontologia que treballa en centres d’atenció a…


Sensibilització i millora de la satisfacció professional en els centres d’atenció a les persones grans

Setembre i octubre 2017 L’exercici professional de la intervenció sociosanitària exigeix un grau…