Ètica aplicada

L'objectiu és donar resposta a problemes ètics que sorgeixen en el dia a dia del desenvolupament dels serveis de referència. D'aquesta manera es fa possible proposar codis de bona praxi professional. L'eina per aquesta funció és l'Observatori d'Ètica Aplicada a l’Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària, creat el 2003.

Veure activitats

Envelliment

Investigar sobre les malalties neurològiques i el procés degeneratiu que provoca a les persones que les pateixen, les problemàtiques que se'n deriven i el seu impacte social. L'objectiu, doncs, és avaluar i millorar el benestar de les persones grans.

Veure activitats

Discapacitat

La recerca en aquesta àrea va adreçada a l'estudi de les relacions de dependència que es generen entre les persones amb discapacitat, tant física com intel·lectual i/o sensorial i el seu entorn familiar i social.

Veure activitats

Salut mental

L'enfocament de la recerca va dirigit a les actuacions per a la integració social de les persones amb problemes de salut mental. Així mateix, s'analitza l'efectivitat de les intervencions sociosanitàries i la seva relació amb els altres serveis assistencials.

Veure activitats

Polítiques Locals Socials

Ens centrem en l'avaluació dels objectius i dels resultats de les accions/projectes que les administracions públiques ofereixen als ciutadans, el seu impacte social, la valoració de la ciutadania, des de la perspectiva local.

Veure activitats