La Fundació impulsa i participa en diferents projectes, tant a nivell local com europeu, orientats a la millora del coneixement i a la construcció d’eines que permetin una millor atenció a les persones. En aquestes iniciatives es troben els professionals dels serveis socials, els investigadors, les persones ateses i els agents públics amb l’objectiu principal de millorar la qualitat de vida dels col·lectius més desfavorits de la nostra societat.

Get Out of the Loop

GOL (Get out of the Loop) és un projecte de cooperació europea per a la identificació de bones…


Ad-Choisir

Ad-Choisir. From guardianship to Supported Decision-Making of persons with disabilities Aquest…


Ètica aplicada als serveis socials: Biblioteca de casos

La biblioteca de casos és un recull dels casos tractats en els diferents Espais de Reflexió…


TOPHOUSE

TOPHOUSE és un projecte que pretén definir, refinar i establir formalment les competències dels…


I Decide. Supported decision making using digital literacy and numeracy skills

Projecte que té com a primer objectiu potenciar les habilitats i oferir eines a les persones amb…


Laboralment

Aquest projecte té per objectiu reduir els comportaments estigmatitzadors, apoderar les persones…


La consulta. Quin impacte produeix la nostra conducta en les persones ateses amb problemes de salut mental? Eina per a la reflexió

Es tracta d’una eina audiovisual per a la reflexió i sensibilització adreçada als professionals de…