La Fundació impulsa i participa en diferents projectes, tant a nivell local com europeu, orientats a la millora del coneixement i a la construcció d’eines que permetin una millor atenció a les persones. En aquestes iniciatives es troben els professionals dels serveis socials, els investigadors, les persones ateses i els agents públics amb l’objectiu principal de millorar la qualitat de vida dels col·lectius més desfavorits de la nostra societat.

Som com tu

Som com tu. Sensibilització i formació per a la millora de la qualitat de l’atenció a les persones…


Equal Treatment

Equal Treatment, és un projecte que persegueix donar suport als drets de les persones amb…


ICE, Informal Civic Education project

ICE, Informal Civic Education és un projecte de cooperació europea finançat pel programa Erasmus+.…


COM-IN

COM-IN, afavorir el desenvolupament comunicatiu dels infants i adolescents amb discapacitat…


DECIDER

DECIDER, millorant experiències vitals per adults amb necessitats educatives especials, formadors i…


Strengthening the Elderly through Dialogue between CSO’s in EU and Turkey

Projecte de cooperació finançat per la Unió Europea en el marc del programa “Supporting Civil…


Boomering, contrastar les informacions falses amb esperit autocrític

Eines pel foment de l’esperit crític entre els joves. El projecte europeu Boomering per a la lluita…


Get Out of the Loop

GOL (Get out of the Loop) és un projecte de cooperació europea per a la identificació de bones…


Ad-Choisir

Ad-Choisir. From guardianship to Supported Decision-Making of persons with disabilities Aquest…