La Fundació impulsa i participa en diferents projectes, tant a nivell local com europeu, orientats a la millora del coneixement i a la construcció d’eines que permetin una millor atenció a les persones. En aquestes iniciatives es troben els professionals dels serveis socials, els investigadors, les persones ateses i els agents públics amb l’objectiu principal de millorar la qualitat de vida dels col·lectius més desfavorits de la nostra societat.

La Consulta. Lluita contra l’estigma en salut mental en l’àmbit sanitari

Aquest projecte té per objectiu reduir els comportaments estigmatitzadors, apoderar les persones…