L’objectiu de l’estudi és disposar d’informació significativa que permeti dissenyar programes de participació i recursos que satisfacin al col·lectiu de persones grans de Fornells de la Selva. La recerca permet conèixer de manera detallada els interessos de les persones grans i els element facilitadors i les principals barreres per a la participació social.

Encàrrec del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.