L’objectiu d’aquesta recerca és triple: explorar les característiques dels sabers professionals entesos com uns coneixements lligats a l’exercici professional quotidià; com aquests saber professionals es poden convertir en coneixements transferibles a través de la recerca i conèixer la influència dels condicionants del context social, institucional o organitzatiu.

Recerca dins el marc del PROSPECTSASO Prospectiva Transfronterera Sanitària i Social – Programa Interreg POCTEFA 2014-2020.